Nymburk - Motorest na Honsperku

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Nymburk

Tipy na výlet
Symbolem města jsou cihlové hradby s hranolovými baštami. Původně město o ledvinovitém půdorysu obepínala linie dvou hradeb, bílé
opukové a červené cihlové, společně se dvěma příkopy (zachovány dodnes coby Malé a Velké Valy). Z hradeb dnes zůstaly jen zbytky, úsek
na snímku byl počátkem 20. stol. romanticky zrekonstruován, další pozůstatky zdí nalezneme v Hradební ulici.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky