Zámek Kačina - Motorest na Honsperku

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zámek Kačina

Tipy na výlet
Velkolepý zámek na půdorysu otevřené podkovy má dvoupodlažní střední část s klasickým portikem o šesti sloupech s tympanonem, na tu
navazují na obou koncích přízemní obloukovitá obytná stavení se sloupovým ochozem, zakončená patrovými budovami knihovny a divadla.
Ve střední části je kruhová bývalá kaple s lucernou a taneční sál. Celá stavba měří 227 m. V zámku se nachází muzeum českého venkova
založené již roku 1891, jež spadá pod správu Národního zemědělského muzea. Dále je zde knihovna se 40 000 knih z 16. až 19. stol. divadlo,
lékárna a skleník.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky